Tài trợ quân sự nước ngoài của Mỹ

https Ngày 10 tháng 11 năm 2015.

Trần H Sa lược dịch

Mỹ chi tiêu 5,9 tỷ $ cho tài trợ quân sự nước ngoài. Phỏng đoán gì với 2 nước đã nhận được 75% của Tổng ...

.
Theo báo cáo viện trợ nước ngoài niên khóa 2013-2015 của Chính phủ Mỹ, ước tính khoảng 5,9 tỷ $ đã được chi vào nguồn tài trợ quân sự nước ngoài chỉ trong năm tài chính 2014. Điều này tương đương với 17% trong số 35 tỷ $ chi cho tổng số viện trợ toàn cầu đã được thảo luận trong bài viết trước . Viện trợ quân sự nước ngoài của Mỹ cho các quốc gia dao động từ 200,000 $ đến 3,1 tỷ USD. Trong số 10 nước nhận hàng đầu, hai nước đã nhận được 75% của 5,9 tỷ $. Hãy nhìn vào bản đồ dưới đây để xem nước nào nhận được sự tài trợ quân sự nước ngoài cuả Mỹ nhiều nhất.


Phóng to ảnh

Dưới đây là bảng xếp hạng 10 nước nhận hàng đầu và khu vực tương ứng trên thế giới của họ.
 • Israel: 3.1 tỷ $ (Trung Đông)
 • Ai Cập: 1.3 tỷ $ (Châu Phi)
 • Iraq: 300 triệu $ (Trung Đông)
 • Jordan: 300 triệu $ (Trung Đông)
 • Pakistan: 280 triệu $ (Châu Á)
 • Lebanon: 75 triệu $ (Trung Đông)
 • Philippines: 50 triệu $ (Châu Á)
 • Colombia: 29 triệu $ (Mỹ Latinh)
 • Tunisia: 20 triệu $ (Châu Phi)

Nghiên cứu được tiến hành bởi Ngân hàng Thế giới cho thấy rằng trung bình, các nước chi khoảng 2,2% GDP cho quân sự. Israel, Iraq, Jordan và Pakistan được phân bổ ở trên mức chi tiêu trung bình dành cho quân đội của họ trong năm 2014. Các dữ liệu cho thấy rằng mỗi nước tương ứng vừa kể chi khoảng 5,2%, 4,3%, 3,5% và 3,4% GDP cho chi phí quân sự. Các nước này cũng là một phần trong 5 nước nhận tài trợ quân sự nước ngoài của Mỹ ở hàng đầu , tổng cộng 4,0 tỷ $.

Tài trợ theo Khu vực trên Thế giới.

Tiếp cận từ góc độ khác nhau, khoảng 87% của 5,9 tỷ $ đã được phân phối giữa hai trong số năm khu vực trên thế giới. Trung Đông đứng đầu danh sách này, tiếp theo là châu Phi.
 • Trung Đông: 64%
 • Châu Phi: 23%
 • Châu Á: 7%
 • Các chương trình chung: 4%
 • Châu Âu: 1%
 • Mỹ Latinh: 1%

Một điểm thú vị cần lưu ý là trong khi các khu vực Mỹ Latinh chỉ nhận được 1% tài trợ quân sự nước ngoài của Mỹ, Colombia đã ở trong danh sách top 10 với 28.000.000 $. Nước nhận cao thứ hai ở Mỹ Latinh là Mexico, với 7.000.000 $ tài trợ của Mỹ. Mặt khác, châu Phi đã nhận được khoảng 23% viện trợ quân sự; tuy nhiên, năm quốc gia châu Phi ở cuối bảng danh sách, mỗi nước (Cote d'Ivoire, Guinea, Botswana, Tanzania, và Uganda) nhận được 200,000 $. Trong số 74 quốc gia nhận tài trợ quân sự nước ngoài của Mỹ, không phải tất cả đều nhận được viện trợ theo tỷ lệ khu vực địa lý của nó.

Quá khứ, hiện tại, và tương lai

Phân bổ tài chính quân sự nước ngoài có thể khác nhau theo thời gian khi môi trường xã hội, kinh tế, và chính trị trên toàn cầu thay đổi. Tuy nhiên, trong ba năm qua; tài trợ quân sự nước ngoài đã được tương đối phù hợp, với phân phối tương ứng 5,7 tỷ $ và $ 5,9 tỷ $ cho năm 2013 và 2014, , và yêu cầu 5,6 tỷ $ trong năm 2015. Ngoài ra, Israel, Ai Cập, Iraq, Jordan, và Pakistan có mặt trong top 5 ở cả ba năm, nhận được khoảng cùng một số lượng viện trợ cho từng năm. Thật khó để dự đoán việc phân bổ tài trợ quân sự nước ngoài trong tương lai; tuy nhiên, nếu còn phù hợp, năm quốc gia sẽ nhận được khoảng 89% sự phân bổ này, để lại 69 quốc gia khác nhận phần còn lại, 11% kinh phí.

Nguồn