Posts

Showing posts from November, 2016

Hai nước Mỹ của năm 2016.

Image
TIM Wallace. 16, Tháng mười một 2016. Theo New York Times

Trần Hoàng Sa lược dịch
Đối với nhiều người Mỹ, có cảm giác như thể cuộc bầu cử 2016 đã chia đất nước ra hai.

Để hình dung điều này, chúng tôi đã lấy kết quả bầu cử và tạo ra hai quốc gia tưởng tượng mới, bằng cách chia cắt đất nước theo với sự phân chia rõ ràng giữa nước Mỹ của đảng Cộng hòa và nước Mỹ của đảng Dân chủ.

Nước Mỹ của Trump
Về mặt địa lý, Donald J. Trump đã thu phục hầu hết diện tích đất của Hoa Kỳ. Một vùng nông thôn bao gồm các khu vực mà ông ấy chiến thắng có nhiều hơn 80 phần trăm các quận hạt của quốc gia.

Trong khi vùng nông thôn của Trump là rất lớn, các đường giáp ranh của nó đã bị xói mòn bởi đảng Dân chủ ở vùng duyên hải, và nó bị thủng lổ chổ với các hồ nội địa lớn bởi cử tri của Clinton, những người thường được tập trung ở các khu vực đô thị dày đặc.

Nước Mỹ của Clinton
Hillary Clinton chiến thắng áp đảo ở các thành phố, như Los Angeles, Chicago và New York City, nh…