Posts

Showing posts from January, 2017

Trump có thể là điều tình cờ xảy ra tốt nhất cho Trung Quốc trong một thời gian dài.

Trump có thể biến "xoay trục đến châu Á" của Obama thành hiện thực.