Posts

Showing posts with the label Chuyện quê hương.

Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc là 'vai chính' xây dựng nhà máy Formosa Hà Tĩnh

Đất nước của những tượng đài vô cảm

Mùa xuân Ả rập' và Mùa xuân Myanmar. Chuyện lạ đầu năm.

Kết thúc cho 1 mở đầu.

Thư giản cuối năm.

Chuyện có thật mà như đùa 5.

Chuyện như đùa mà có thật 4.

Chuyện có thật mà như đùa 4.

Chuyện như đùa mà có thật 3.