Posts

Showing posts from January, 2018

Biển Đônng và Trump 2018

Image
Năm ngoái, biển Đông đã rơi ra khỏi radar của Trump . Ông ta có thể phải chú ý vào năm 2018.
 Emily Rauhala ....01 tháng 1 năm 2018, .Theo Whasington Post

Trần H Sa lược dịch

HONG KONG - Tổng thống Trump đã chống lại rất nhiều thứ trong năm 2017. Việc xây dựng của Trung Quốc ở Biển Đông thực sự không phải là một trong số chúng, mặc dù khi tranh cử ông ấy nói một cách không khoan nhượng.

Việt Nam và Chiến lược An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ.

Image
Carlyle A. Thayer....Ngày 22 tháng 12 năm 2017....Nguồn

Trần H Sa lược dịch.

Hôm qua các chi tiết trong Chiến lược An ninh Quốc gia của Tổng thống Donald Trump đã được tường trình trên các phương tiện truyền thông. Các bản tường trình này đã xác định bốn chủ đề chính: bảo vệ quê hương và lối sống của người Mỹ; thúc đẩy sự thịnh vượng của Mỹ; chứng minh hòa bình thông qua sức mạnh; và thúc đẩy ảnh hưởng của Mỹ trong một thế giới luôn cạnh tranh. Chúng tôi đang chuẩn bị một báo cáo về tác động của Chiến lược an ninh quốc gia của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và biển Đông. Chúng tôi yêu cầu đánh giá của bạn về các vấn đề sau:

HỎI 1. "Chứng minh hoà bình thông qua sức mạnh" có ý nghĩa gì đối với vai trò của Hoa Kỳ trong tranh chấp Biển Đông? Loại "sức mạnh" nào Hoa Kỳ muốn thể hiện trong khu vực nếu cần?

ĐÁP: Khẩu hiệu tranh cử của Trump về "hoà bình thông qua sức mạnh" đã được đưa vào chiến lược An ninh Quốc gia mới của Hoa Kỳ (NSS) trong một chương q…