Posts

Showing posts from December, 2017

Mối đe dọa của Hồi giáo sẽ không kết thúc bằng thất bại của ISIS.

Image
Tại sao các nhóm tương tự sẽ tiếp tục xuất hiện...

Barbara F. Walter...Ngày 22 tháng 12 năm 2017.....Theo foreignaffairs

Trần H Sa lược dịch

Kể từ tháng 10, Nhà nước Hồi giáo (hay ISIS) dường như sắp sửa bị thất bại. Tuy nhiên, ngay cả khi ISIS không bao giờ nổi lên được nữa, thì Hoa Kỳ vẫn không an toàn trongviệc chống lại mối đe dọa của những kẻ theo chủ nghĩa Hồi giáo, so với trước đây. ISIS chỉ là một trong hàng trăm nhóm cực đoan Hồi giáo đã được thành lập kể từ năm 2011. Tất cả các nhóm này đều có mục tiêu tương tự nhau, nhằm tạo ra một vương triều vượt phạm vi quốc gia, xử dụng quân đội, và tất cả bọn họ đều coi Hoa Kỳ như là vật cản trên con đường của họ. Trong trường hợp thất bại của ISIS, nhiều tổ chức Hồi giáo Salafi khác sẽ sẵn sàng thay thế vị trí của nó, miễn là những điều kiện dẫn đến sự phát triển cho nhóm vẫn tồn tại.

Một trong những xu hướng chính trong sáu năm qua là sự nổi lên của các nhóm Hồi giáo cực đoan đang chiến đấu trong các cuộc nội chiến ở cá…