Posts

Showing posts from April, 2013

Tại sao nền kinh tế của Trung Quốc có thể ngã đổ.

Image
Như Nhật Bản đã cho thấy, việc chuyển sang một mô hình tăng trưởng thấp hơn là đầy nguy hiểm.

Martin Wolf. 02 tháng 4 năm 2013 06:42.
Theo Financial Times

BHM Lược dịch.

Trong thập kỷ tới, tăng trưởng của Trung Quốc sẽ chậm lại, có thể dể nhận thấy. Đó không phải là quan điểm của những người ác độc ở bên ngoài. Đó là quan điểm của chính phủ Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là liệu nó sẽ xảy ra như vậy một cách êm ả hoặc đột ngột. Câu trả lời không chỉ phụ thuộc vào riêng tương lai của Trung Quốc, mà còn của cả thế giới.