Posts

Showing posts from October, 2012

Tập Cận Bình, người phải thay đổi Trung Quốc.

Châu Phi cảnh giác trước quan hệ bất lợi với Trung Quốc.

Đế chế này phải đổ vở thành từng mảnh.